• MiLoG w Niemczech
    poniedziałek, 01 luty 2016 13:32

    W rok po wejściu przepisów MiLoG dotyczących płacy minimalnej w Niemczech, prawnicy i eksperci zajmujący się tematyką prawa pracy spotkali się w Warszawie, by ocenić oddziaływanie wprowadzonych regulacji na branżę transportową, która stanowi znaczącą część polskiej gospodarki.
    Więcej...